Personvern og Cookies

Intro
Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Losen Studio AS innhenter, behandler og utleverer dine personopplysninger og for hvilket formål, samt hvilke rettigheter du har i denne sammenheng. Losen Studio vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Hvis du har spørsmål knyttet til Losen Studio AS sin behandling av denne personvernerklæringen eller personopplysninger generelt, kan du kontakte oss ved å benytte denne kontaktinformasjonen:

Kontaktperson: Guro Synes

E-post: guro@losen.studio

Cookies / Informasjonskapsler
For å få informasjon om bruk av våre nettsider, og for å forbedre brukeropplevelsen, benytter vi informasjonskapsler (cookies) og behandler din IP-adresse. Vi anonymiserer informasjonen som samles inn gjennom bruk av informasjonskapsler, slik at du ikke kan identifiseres som enkeltperson basert på informasjonen.

Skjema
Vårt ønske er å besvare henvendelser vi mottar, hvor vi behandler navn, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å følge opp din henvendelse.

Ivaretakelse av Losen Studio sine rettigheter
Vi ivaretar Losen Studio sin, eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter

Beskyttelse av personopplysninger
Vi i Losen Studio tar personvernet ditt på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

Linker til andre nettsteder og sosiale medier
Losen Studio sin nettside kan inneholde linker til andre nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. Losen Studio tar ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for slike tredjepartsnettsteder når du besøker og bruker disse nettstedene.

Når du «liker» eller blir medlem av Losen Studio sin Facebook-side eller Losen Studio sine sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på Losen Studios sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkelte plattformens personvernerklæring.

Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Losen Studio behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen ovenfor i punkt 1. Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Losen Studio behandling av personopplysninger med oss først.

Endringer i personvernerklæringen
Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Losen Studio sin behandling av personopplysninger, vil denne personvernerklæringen oppdateres på nettsiden.

Dersom vi gjør endringer i behandlingen av personopplysninger som krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi iverksetter slik endret behandling.

Sist oppdatert: 20. mar, 2022